Header Image

6. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

İstanbul Teknik Üniversitesi – Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 24 Ekim 2018

HEPİMİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

2013 yılından beri her yıl düzenlediğimiz bu etkinlikte Türkiye’den ve dünyadan davet ettiğimiz konuşmacılar ile başarılı projeleri paylaşmayı, uygulanabilir çözümler sunmayı ve kent yöneticilerinin “herkes için yaşanabilir şehirler” yaklaşımıyla projelerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Değiştir!
Ölçeği Büyüt!

Geçtiğimiz yıllarda imzalanan Paris Anlaşması, Kentsel Gündem, Brasilia Yol Güvenliği Deklarasyonu ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin asıl tarafı ülkeler gibi görünse de, bu anlaşmaların gereği olan uygulamaları şehirler şimdiden hayata geçirmeye başladı. Artık asıl konu, bu hayata geçen uygulamaların etkilerini artırmak için neler yapacağız?

ETKİNLİK PROGRAMI

  • 09:30 - 10:00
  • 10:00 - 10:30

Açılış Konuşması

Ali Rıza Danış - Yönetim Kurulu Başkanı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Dr. Güneş Cansız - Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Prof. Dr. Mehmet Karaca - Rektor, İTÜ (Teyit bekleniyor)

  • 10:30 - 10:45

Key Note

Hayri Baraçlı - Genel Sekreter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  • 10:45 - 11:30

Oturum 1 – Yükselen Şehirler

Ezgi Küçük - Şehir Planlama Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği
Pieter van Wesemael - Akademisyen, Eindhoven University of Technology (Teyit bekleniyor)
Rubeena Esmail Arndt - Direktör, GIZ Turkey
Ali Rıza Demirel - Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü, İl Bank
Moderatör:

  • 11:30 - 11:45
  • 11:45 - 13:00

Oturum 2 – Herkes için Hareketlilik

Erdal Uygun - Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Edirne Belediyesi
Dr. Deniz Çağlayan Gümüş - Erişilebilirlik Daire Başkanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Samuel Boamah Danquah - Yol Tasarımı ve Ulaştırma Yol Güvenliği Koordinatörü
Tolga İmamoğlu - Ulaşım & Yol Güvenliği Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Moderatör: Doç. Dr. Kevser Üstündağ

  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:30

Oturum 3 – Evet, Karbon Emisyonlarını Düşürebiliriz!

Prof. Dr. Gülgün Kayakutlu - Akademisyen, İTÜ
Dr. Nuran Talu - Çevre ve Siyaset Bilimci, Küresel Denge Derneği Başkanı
Richard van der Laken - Kurucu, What Design Can Do?
Turgay Akkaya - Genel Müdür Yardımcısı, ESHOT (Teyit bekleniyor)
Moderatör: Dr. Değer Saygın - Direktör, Shura

  • 15:30 - 15:45
  • 15:45 - 17:30

Oturum 4 – Hayat Kurtaran Yol Güvenliği Yaklaşımları

Jesus Monclus - Önlem & Yol Güvenliği Yöneticisi, Fundación Mapfre (Teyit bekleniyor)
Ben Welle - Sağlık & Yol Güvenliği Program Yöneticisi, WRI Ross Center for Sustainable Cities
Volkan Recai Çetin - Ulaştırma, Enerji ve Lojistik Daire Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Moderatör: Kaan Yıldızgöz

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

AÇILIŞ KONUŞMACILARI

ALİ DANIŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI, WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
DR. GÜNEŞ CANSIZ
DİREKTÖR, WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

KONUŞMACILAR

ALİ RIZA DEMİREL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ, İL BANK
BEN WELLE
KÜRESEL SAĞLIK & YOL GÜVENLİĞİ KIDEMLİ YÖNETİCİSİ, WRI ROSS CENTER SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
DR. DENİZ ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ
ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKAN VEKİLİ, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DR. HAYRİ BARAÇLI
GENEL SEKRETER, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DR. NURAN TALU
ÇEVRE VE SİYASET BİLİMCİ, KÜRESEL DENGE DERNEĞİ BAŞKANI
ERDAL UYGUN
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ, EDİRNE BELEDİYESİ
EZGİ KÜÇÜK
ŞEHİR PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU
AKADEMİSYEN, İTÜ
SAMUEL BOAMAH DANQUAH
YOL TASARIMI VE ULAŞTIRMA YOL GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRÜ
TOLGA İMAMOĞLU
ULAŞIM VE YOL GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ, WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
VOLKAN RECAİ ÇETİN
ULAŞTIRMA, ENERJİ VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANI, CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

MODERATÖRLER

DR. DEĞER SAYGIN
DİREKTÖR, SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ
KAAN YILDIZGÖZ
EĞİTİM DİREKTÖRÜ, UITP EĞİTİM DEPARTMANI

ETKİNLİK ORTAĞI

 
İTÜ
 

SPONSORLAR

 
FIA Foundation
TUMI
 

STRATEJİK ORTAKLAR

 
Hollanda Konsolosluğu
Shura
UITP
 

MEDYA SPONSORLARI

 
Mimarizm
 

ÇÖZÜM ORTAKLARI

 
Digital Panzehir
 

İletişim

Daha önce EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak bilinen WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (WRI) bağlı olup sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi’nin bir üyesidir. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet vermekte olan WRI Sürdürülebilir Şehirler, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hakkında daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org