Header Image

5. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

The Marmara TAKSİM, 26 Ekim 2017

HEPİMİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER

Önümüzdeki 20 yılı kapsayan ‘Yeni Kentsel Gündemi’ hayata geçirmek için

21. yüzyılda dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşayacak. Kentlerde beklenen yoğun nüfus artışı ile Eylül 2016’da düzenlenen Habitat III Konferansı ile ‘Yeni Kentsel Gündem’ tartışıldı. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde sürdürülebilir kentsel gelişimi yakalamak için küresel standartlar belirlendi. Kabul edilen yeni gündem ile kent aktörlerinden özel sektör temsilcilerine, kentlerimizi nasıl inşa edip yönettiğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.

Son yıllarda hem sürdürülebilir şehirler konusu gündeme geldiğinde hem de Habitat III kapsamında kentlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu, iklim değişikliğinde kentlerin rolü ve kaybedilen hayat ya da yaralanmalar sonucu oluşabilecek engeller en çok karşımıza çıkan üç konu oluyor.

2015 yılında düzenlenen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en önemli etkinliklerden birisi 195 devletin en üst düzeyde temsil edildiği,10 bini aşkın sivil toplum önderinin katıldığı, önemli hedef ve eşiklerin belirlendiği 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21). Kyoto’nun sona ereceği 2020 yılından sonra yeni küresel iklim politikalarını düzenleyecek olan çerçeveyi belirleyen, COP21’in ardından imzalanan Paris Anlaşması ile taraflar, sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecede tutulmasını ve mümkünse 2 santigrat dereceyi aşmamasını karara bağladı (Yerkürenin ısınması 1 dereceye ulaşmış durumda). Kentlerimizi inşa etme, yönetme ve içinde yaşama şeklimizde bir farklılık yaratmaksızın iklim değişikliğinin etkilerini azaltmamız mümkün değil. Dolayısıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak önlemler açısından şehirler önemli bir role sahip.

Yol güvenliği üzerine yayınlanan Küresel Durum Raporu 2015, tüm dünya çapındaki nüfus ve motorlu araç sayısının artışına rağmen her ne kadar trafikte can kaybı daha durağan hale gelse de, beklenen olumlu değişim olması gerektiğinden yavaş gerçekleşiyor. 2015 yılı Kasım ayında 100 farklı ülkeden delegeler, Brezilya’da bir araya gelerek 2020 yılına gelinceye kadar trafikte can kaybını yarıya indirmek üzere çözüm önerilerini tartıştı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde de önemli bir aşama olarak kabul edilen bu hedef için aşırı hız, alkol, emniyet kemeri gibi en çok ölüme yol açan faktörlere yönelik kanun çıkarılması, yaya yolu ve bisiklet yolunu ayırarak kentlerde güvenli altyapı oluşturma stratejileri ön plana çıktı.

Geriye dönüp 2015 yılına baktığımızda, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin kentlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için önem arz eden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Brasilia Yol Güvenliği Deklarasyonu, COP 21 Paris Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalara imza attığını görüyoruz. Bu antlaşmalar da ülkeler dolayısıyla da kentler için 2030 yılına kadar aslında iklim, kentleşme ve yol güvenliği gibi konularda net hedefler koyuyor. Yeni Kentsel Gündem’in de kabul edilmesinin ardından devletlere, kent yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarına kentleşme çalışmaları etrafında önemli roller düşüyor. Bu Gündem ile geleceğimizi şekillendirecek politika ve yaklaşımların temeli atılacak.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2016 ile 2015 yılında imzalanan küresel taahhütler ve kentlere getirdikleri üzerine tartışmıştık. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2017 ile ise Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası antlaşmalarda yer alan taahhütleri şehirlerimizde nasıl hayata geçireceğimizi tartışacağız.

ETKİNLİK PROGRAMI

 • 09:15 - 09:45

AÇILIŞ KONUŞMASI

Ani Dasgupta - Direktör, WRI Ross Center for Sustainable Cities
Ali Danış - Yönetim Kurulu Başkanı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Hollanda Başkonsolosu

 • 09:45 - 11:00

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ

Mehmet Duman - Genel Sekreter, UCLG MEWA
WRI Europe (TBC)
Paolo Humanes - Stratejik İş Geliştirme Direktörü, PTV Group
TBC
Moderatör: Prof. Dr. Pınar Mengüç - Direktör, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

 • 11:00 - 11:20
 • 11:20 - 11:30

Ben Welle - Küresel Sağlık & Yol Güvenliği Yöneticisi, WRI Ross Center for Sustainable Cities

 • 11:30 - 12:45

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN ÇÖZÜMLER

Sunny Kodukula - Proje Koordinatörü, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy
Hülya Arkon - Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Daniel Chekol - Proje Koordinatörü, Bloomberg Küresel Yol Güvenliği İnisiyatifi
Çiğdem Çörek Öztaş - Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Projeleri Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Moderatör: Ben Welle, Küresel Sağlık & Yol Güvenliği Yöneticisi, WRI Ross Center for Sustainable Cities

 • 12:45 - 13:45
 • 13:45 - 15:15

AKILLI ŞEHİRLER

TBC
Umutcan Duman - Kurucu, Evreka
Muhammed Alyürük - Genel Müdür, İSBAK
Ali Rebaie - Başkan, Rebaie Analytics Group
Moderatör: Vishal Ramprasad - Kentsel İnovasyon Proje Yöneticisi, WRI India Sustainable Cities

 • 15:15 - 15:30

Ebru Kantoğlu - Kurumsal İletişim Yöneticisi, Doğuş Otomotiv

 • 15:30 - 15:50
 • 15:50 - 16:05

Levent Taşkın - Ortadoğu, Afrika & Türkiye Bölgesi Başkanı, Danfoss

 • 16:05 - 17:20

KENTSEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Meltem Bayraktar - Bina Verimliliği Teknik Danışmanı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Korkmaz Gül - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
TBC
Hakan Irgit - Yönetim Kurulu Üyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MODERATÖRLER

BEN WELLE
Küresel Sağlık ve Yol Güvenliği Yöneticisi
HAKAN IRGIT
Accenture Türkiye Yönetici Ortağı
PROF. DR. PINAR MENGÜÇ
Akademisyen
VISHAL RAMPRASAD
Kentsel Inovasyon Proje Yöneticisi, WRI India Sustainable Cities

KONUŞMACILAR

ALI REBAIE
Veri Bilim Antropologu ve Başkan, REBAIE ANALITYCS GROUP
ALI RIZA DANIŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
ÇİĞDEM ÇÖREK
Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Projeleri Yöneticisi
DANIEL MOLLA CHEKOL
Bloomberg Yol Güvenliği Girişimi, Koordinator
DR. MELTEM BAYRAKTAR
Bina Verimliliği Teknik Danışmanı
LEVENT TAŞKIN
Ortadoğu, Afrika & Türkiye Bölgesi Başkanı, Danfoss
MUHAMMED ALYÜRÜK
İBB İSBAK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
SANTHOSH KODUKULA
Proje Koordinatörü, Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy
UMUTCAN DUMAN
KURUCU ORTAK & CEO, EVREKA

SPONSORLAR

 
 

STRATEJİK ORTAKLAR

 
 

MEDYA SPONSORLARI

 
 

İletişim

Daha önce EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak bilinen WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (WRI) bağlı olup sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi’nin bir üyesidir. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet vermekte olan WRI Sürdürülebilir Şehirler, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel yönetimlerle birlikte uygulamaya koymaktadır. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler hakkında daha fazla bilgi için: www.wrisehirler.org