Header Image

2. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

İzmir Mimarlık Merkezi, İZMİMOD

20 Kasım 2014

Sundukları yaşam kalitesi açısından şehirlerin analiz edildiği farklı anketler ve araştırmalar var. Her yıl dünyanın en yaşanabilir 10 şehri haberlerini okuyoruz. Bu anketleri incelediğimizde öne çıkan; güvenlik, temizlik, toplu taşıma, çevre, sağlık, şehir planlama, uluslararası iş yapma imkanları gibi kriterlerin ortak olduğunu görürüz.

Araştırmalar, şehirleri yaya odaklı tasarladığımızda trafik kazalarını %40-%60 oranında azaltacağımızı gösteriyor. Dünyadan başarılı örnekleri incelediğimizde, yürüyüş ve bisikletli ulaşımın teşvik edildiği şehirlerde, hava kalitesi iyileşirken, şehir ekonomisinde de canlanma, iş verimliliğinde de artış olduğunu, şehirlerin rekabet gücünün arttığını ve marka değerinin yükseldiğini gözlemliyoruz.

Bu yıl, ikincisini düzenleyeceğimiz Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda, Sürdürülebilir şehirler, akıllı şehirler ve toplu taşıma odaklı gelişim gibi yeni planlama yaklaşımlarını ve yaşanabilir şehirlerin yönetimini konuşacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinden davet edilen alanında uzman konuşmacılar özellikle bisikletli ulaşım ve yürünebilirlik üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşırken bir yandan da toplu taşıma odaklı gelişme, insan odaklı ulaşım, erişilebilirlik, kamusal alan kullanımı, yenilikçi çözümler, sürdürülebilir ulaşımda ekonomik ve sosyolojik yaklaşımlar, sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden politikalar ve katılımcılık konularını ele alacak.

20 Kasım 2014 Perşembe günü saat 08:30’da Mimarlar Odası İzmir Şubesi – İZMİMOD’da gerçekleşecek Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, yerel yönetim temsilcileri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve basına açık olacaktır.

Katılımcılar için İngilizce-Türkçe simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Etkinlik Programı

 • 08:30 - 09:00
 • 09:00 - 09:45

Açılış Konuşmaları

Arzu Tekir - Direktör, EMBARQ Türkiye
Holger Dalkmann - Direktör, EMBARQ
Prof. Dr. Pınar Mengüç - Yönetim Kurulu Üyesi, EMBARQ Türkiye
François Begeot - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı

 • 09:45 - 10:45

Yaşanabilir Şehirlerin Yönetimi

Aziz Kocaoğlu - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Gustaf Landahl - Temiz Araç Bölüm Müdürü, Stockholm Belediyesi
Moderatör: Şekip Karakaya - Yönetim Kurulu Başkanı, Sampaş Bilişim

 • 10:45 - 11:00
 • 11:00 - 11:15
 • 11:15 - 11:30

Akıllı Şehirler – Bu Bir Liderlik Meselesi

Server Tanfer - Türk Ortadoğu ve Afrika Teknik Satış Müdürü, IBM

 • 11:30 - 13:00

Sürdürülebilir Ulaşımı Teşvik Eden Politikaların Geliştirilmesi ve Katılımcılık

Erhan Öncü - Kurucu, Ulaşım-ART
Steve Karam - Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Sektör Lideri, Dünya Bankası
Dr. Göktuğ Kara - Ulaştırma Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Dr. Lara Tassan Zanin - Ankara Ofisi Başkanı, Avrupa Yatırım Bankası
Serge Perrin - Proje Müdürü, Fransız Kalkınma Ajansı
Moderatör: Dr. İsmail Hakkı Acar - Proje Yöneticisi, Yüksel Proje

 • 13:00 - 14:00
 • 14:00 - 14:15

İzmir’i Yaşanabilir Şehir Yapmak İçin İzmir Bölge Planı’nda Yer Alan Stratejik Hedefler

H. İ. Murat Çelik - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı, İZKA

 • 14:15 - 15:25

Yayalaştırma Projeleri, Yenilikçi Kamusal Alanların Oluşturulması

Yard. Doç. Dr. Kevser Üstündağ - Akademisyen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çiğdem Çörek Öztaş - Şehir ve Bölge Plancısı, EMBARQ Türkiye
Sarika Panda - Şehir Plancısı, EMBARQ Hindistan
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu - Akademisyen, İzmir Teknoloji Enstitüsü

 • 15:25 - 15:35
 • 15:35 - 16:55

1. Paralel Oturum: EGİKAD’ın Desteğiyle Kadın Eli Değince

Sema Pekdaş - Konak Belediye Başkanı
Sibel Uyar - Urla Belediye Başkanı
Beril Özalp - Buca Belediye Başkan Yardımcısı
Özlem Şenyol Kocaer - Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı
Moderatör: Betül Elmasoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı, EGİKAD

 • 15:35 - 16:55

1. Paralel Oturum: İsveç – SymbioCity ve Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri

Gustaf Landahl - Temiz Araç Bölüm Müdürü, Stockholm Belediyesi
Paul Dixelius - Geliştirme Direktörü, SKL International
Moderatör: Igor Vlassiouk - Çevre Teknolojileri Program Yöneticisi, İsveç Ticaret Ataşeliği Business Sweden İstanbul

 • 16:55 - 17:05
 • 17:05 - 18:30

2. Paralel Oturum: Bisikletli Ulaşım

Celal Tolga İmamoğlu - Ulaştırma Yüksek Mühendisi, EMBARQ Türkiye
Övünç Yılmaz - Otobüs İşletmeleri Şube Müdürü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Arda Şekercioğlu - Genel Müdür Yardımcısı, İzulaş A.Ş.
Pascal Van den Noort - İcra Kurulu Başkanı, Velo Mondial
Moderatör: Pınar Köse - Program ve Projeler Koordinatörü, EMBARQ Türkiye

 • 17:05 - 18:30

2. Paralel Oturum: Sürdürülebilir Ulaşımda Yenilikçi Çözümler

Michael Almenas - İskandinavya Satış Müdürü, Bombardier
Bernard Gyergyay - Danışman, Rupprecht Consult
Barış Akbaş - Kurucu, Yolyola
Marisa Cruz - Pazarlama Müdürü, EVONIK
Moderatör: Arzu Tekir - Direktör, EMBARQ Türkiye

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açılış Konuşmacıları

ARZU TEKİR
Direktör, EMBARQ Türkiye
FRANÇOIS BEGEOT
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı
HOLGER DALKMANN
Direktör, EMBARQ
PROF. DR. PINAR MENGÜÇ
Yönetim Kurulu Üyesi, EMBARQ Türkiye

Moderatörler

IGOR VLASSIOUK
Çevre Teknolojileri Program Yöneticisi, İsveç Ticaret Ataşeliği Business Sweden İstanbul
BETÜL ELMASOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı, EGİKAD
DR. İSMAİL HAKKI ACAR
Proje Yöneticisi, Yüksel Proje
YRD. DOÇ. DR. KORAY VELİBEYOĞLU
Akademisyen, İzmir Teknoloji Enstitüsü
PINAR KÖSE
Program ve Projeler Koordinatörü, EMBARQ Türkiye
ŞEKİP KARAKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı, Sampaş Bilişim

Konuşmacılar

ARDA ŞEKERCİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı, İzulaş A.Ş.
AZİZ KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
BARIŞ AKBAŞ
Kurucu, Yolyola
BERİL ÖZALP
Buca Belediye Başkan Yardımcısı
BERNARD GYERGYAY
Danışman, Rupprecht Consult
CELAL TOLGA İMAMOĞLU
Ulaştırma Yüksek Mühendisi, EMBARQ Türkiye
ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ
Şehir ve Bölge Plancısı, EMBARQ Türkiye
ERHAN ÖNCÜ
Kurucu, Ulaşım-ART
DR. GÖKTUĞ KARA
Ulaştırma Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
GUSTAF LANDAHL
Temiz Araç Bölüm Müdürü, Stockholm Belediyesi
H. İ. MURAT ÇELİK
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı, İZKA
JESPER KAMP
Danimarka Başkonsolosu
YARD. DOÇ. DR. KEVSER ÜSTÜNDAĞ
Akademisyen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
DR. LARA TASSAN ZANIN
Ankara Ofisi Başkanı, Avrupa Yatırım Bankası
MARISA CRUZ
Pazarlama Müdürü, EVONIK
MICHAEL ALMENAS
İskandinavya Satış Müdürü, Bombardier
ÖVÜNÇ YILMAZ
Otobüs İşletmeleri Şube Müdürü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ÖZLEM ŞENYOL KOCAER
Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı
PASCAL VAN DEN NOORT
İcra Kurulu Başkanı, Velo Mondial
PAUL DIXELIUS
Geliştirme Direktörü, SKL International
SARIKA PANDA
Şehir Plancısı, EMBARQ Hindistan
SEMA PEKDAŞ
Konak Belediye Başkanı
SERGE PERRIN
Proje Müdürü, Fransız Kalkınma Ajansı
SERVER TANFER
Türk Ortadoğu ve Afrika Teknik Satış Müdürü, IBM
SİBEL UYAR
Urla Belediye Başkanı
STEVE KARAM
Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Sektör Lideri, Dünya Bankası
YILMAZ BÜYÜKERŞEN
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
 
 
 
 
 
 

İletişim