Header Image

PAUL DIXELIUS

Geliştirme Direktörü, SKL International

THE SYMBIOCITY APPROACH: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT [PDF]

Paul Dixelius, İsveç Yerel Yönetimler ver Bölgeler Birliği, uluslararası şubesi SKL International’da Geliştirme Direktörü olarak görev almaktadır. 17 yılı aşkın deneyimiyle uluslararası projelerde danışman ve proje yöneticisi olarak yer alan Dixelius, yerel yönetimlerin ve organizasyonların kalkınma süreçlerini değerlendirmektedir. Paul Dixelius Afrika, Asya, Balkanlar, Latin Amerika ve eski SSCB gibi bölgelerde bir çok desantralizasyon süreçlerini destekleme ve yerel yönetimleri geliştirme projelerinde yer almıştır. Paul Dixelius ayni zamanda SKL International’da İsveç’in sürdürülebilir kentsel gelişme konsepti SymbioCity platformunu geliştirmekten ve yönetmekten de sorumludur. SymbioCity projesi araştırma ve raporlar, eğitim, kapasite geliştirme ve operasyonel pilot projeleri kapsamaktadır.