Header Image

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

İstanbul

20 Kasım 2013

Sempozyumda, sürdürülebilir kentleşme alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirilerek, Türkiye’deki kentsel dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin uygulama alanındaki katılımcı sürecinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sempozyuma, 5 farklı kıtadan katılan 15 uzman konuşmacı, 4 oturumda sürdürülebilir kentleşmenin ulaşım ve hareketlilik konularını kapsayan iyi uygulama örneklerini sunacaklar.

Sempozyum, EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu başkanı Sn. Canan Ediboğlu ve EMBARQ Türkiye Direktörü Arzu Tekir’in açılış konuşmaları ile başlayacak. EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tayfun Bayazıt’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Yaşanabilir Şehirlerin Yönetimi” oturumunda, Belediyecilik adına Türkiye’de son senelerde yapılan kentsel değişim uygulamaları ve planları anlatılacak. Devam eden oturumlarda ise Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Sektörü Lideri, Gehl Architects Şehirler Direktörü, EMBARQ Hindistan Şehir Planlama Bölümü Başkanı, EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı ve EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü ile Sağlık ve Yol Güvenliği Programı uzmanı, İETT Genel Müdür Yardımcısı, İTÜ Rektörlüğü Genel Sekreteri, Yard 9 kurucu ortağı, SITI Şehir ve Bölge Departmanı Innovasyon Proje Yöneticisi, Yard 9 Endüstri Tasarımcısı ve Mobicar kurucu ortağı ile toplu taşıma odaklı gelişim, kamusal alanların tasarımı, yol güvenliği, güvenli erişim, sürdürülebilir gelişim, motorsuz taşıtlar, akıllı şehirler ve paylaşım sistemleri konularında Türkiye’nin ve dünyanın iyi uygulama örneklerini paylaşacaklar.

Etkinlik Programı

 • 08:30 - 09:15
 • 09:15 - 09:30

Açılış

Arzu Tekir - EMBARQ Türkiye Direktörü
Canan Ediboğlu - EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

 • 09:30 - 10:30

Yaşanabilir Şehilerlerin Yönetimi

Ümit Güney - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Tunç Soyer - Seferihisar Belediye Başkanı
Assoc. Prof. Asu Aksoy - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mevlüt Uysal - Başakşehir Belediye Başkanı
Moderatör: Tayfun Bayazıt - EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

 • 10:30 - 10:40
 • 10:40 - 12:00

Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler

Dr. Robin King - EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü
Stephen George Karam - Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Sektörü Lideri
Henriette Vamberg - Gehl Mimarlık Şehirler Direktörü ve Başkanı
Marcel Vroom - YARD 9 Kurucu Ortağı
Moderatör: Dr. Robin King - EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü

 • 12:00 - 12:15

Yeni Uygulamalar

Tayfun Kindap - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreteri

 • 12:15 - 13:45
 • 13:45 - 14:00

Yeni Uygulamalar

Erben Öztürk - Mobicar - Kurucu Ortak

 • 14:00 - 15:20

Kentsel Gelişim ve Erişebilirlik – İyi Uygulamalar

Sibel Bulay - EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Matteo Tabasso - SITI - Higher Institute on Territorial Systems for Innovation Şehir ve Arazi Proje Müdürü
Salvador Herrera - CTS EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı
Rejeet Mathews - EMBARQ Hindistan Kentsel Kalkınma ve Erişilebilirlik Proje Yöneticisi
Moderatör: Yar. Doç. Dr. Kevser Üstündağ - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Akademisyen

 • 15:20 - 15:30
 • 15:30 - 16:50

Toplu Taşıma Odaklı Gelişme ve Güvenli Trafik

Salvador Herrera - CTS EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı
Mümin Kahveci - İETT Genel Müdür Yardımcısı
Benjamin Welle - EMBARQ Sağlık ve Yol Güvenliği Programı Proje Yöneticisi Yardımcısı
Peter van Mier - Yard 9 - Endüstriyel Tasarımcı
Moderatör: Salvador Herrera - CTS EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı

 • 16:50 - 17:00

Kapanış

Arzu Tekir - EMBARQ Türkiye Direktörü

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açılış Konuşmacıları

CANAN EDİBOĞLU
EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
ARZU TEKİR
EMBARQ Türkiye Direktörü

Moderatörler

TAYFUN BAYAZIT
EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
SALVADOR HERRERA
CTS EMBARQ Meksika Direktör Yardımcısı
DR. ROBIN KING
EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü
YAR. DOÇ. DR. KEVSER ÜSTÜNDAĞ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Akademisyen

Konuşmacılar

ASSOC. PROF. ASU AKSOY
İstanbul Bilgi Üniversitesi
BENJAMIN WELLE
EMBARQ Sağlık ve Yol Güvenliği Programı Proje Yöneticisi Yardımcısı
ERBEN ÖZTÜRK
Mobicar - Kurucu Ortak
MARCEL VROOM
YARD 9 Kurucu Ortağı
MATTEO TABASSO
SITI - Higher Institute on Territorial Systems for Innovation Şehir ve Arazi Proje Müdürü
MEVLÜT UYSAL
Başakşehir Belediye Başkanı
MÜMİN KAHVECİ
İETT Genel Müdür Yardımcısı
SİBEL BULAY
EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
HENRIETTE VAMBERG
Gehl Mimarlık Şehirler Direktörü ve Başkanı
PETER VAN MIER
Yard 9 - Endüstriyel Tasarımcı
REJEET MATHEWS
EMBARQ Hindistan Kentsel Kalkınma ve Erişilebilirlik Proje Yöneticisi
STEPHEN GEORGE KARAM
Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Sektörü Lideri
TAYFUN KINDAP
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreteri
TUNÇ SOYER
Seferihisar Belediye Başkanı
ÜMİT GÜNEY
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 
 

İletişim