Header Image

DR. ROBIN KING

EMBARQ Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Program Direktörü

CONNECTING PEOPLE TO PLACES [PDF]

Dr. King Hindistan’daki kentten yoksun ve hareketlilik hakkında Rockfeller Vakfı’nın finanse ettiği proje olan kentsel gelişme ile erişim konularını ağları içerisinde daha geniş ulaşım projelerini birleştirme üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmanın yanında ayrıca ekonomik akışlar ile süreçlerin modellenip görselleştirilmesi üzerine önceki araştırmasına devam etmektedir.