Header Image

4. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

NG Sapanca Hotel, 26 Ekim 2016

KÜRESEL TAAHHÜTLERDEN YEREL UYGULAMALARA

Dolu dolu geçen 2015 yılının ardından

Son yıllarda sürdürülebilir şehirler konusu gündeme geldiğinde kentlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu, iklim değişikliğinde kentlerin rolü ve kaybedilen hayat ya da yaralanmalar sonucu oluşabilecek engeller karşımıza en çok çıkan üç konu oluyor.

2015 yılında düzenlenen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en önemli etkinliklerden birisi 195 devletin en üst düzeyde temsil edildiği, 10 bini aşkın sivil toplum önderinin katıldığı, önemli hedef ve eşiklerin belirlendiği 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21). Kyoto’nun sona ereceği 2020 yılından sonra yeni küresel iklim politikalarını düzenleyecek olan çerçeveyi belirleyen, COP21’in ardından imzalanan Paris Anlaşması ile taraflar, sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını ve mümkünse 2 santigrat dereceyi aşmamasını karara bağladı (Yerkürenin ısınması 1 dereceye ulaşmış durumda). Kentlerimizi inşa etme, yönetme ve içinde yaşama şeklimizde bir farklılık yaratmaksızın iklim değişikliğinin etkilerini azaltmamız mümkün değil. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak önlemler açısından şehirler önemli bir role sahip.

Yol güvenliği üzerine yayınlanan Küresel Durum Raporu 2015’e göre, tüm dünya çapındaki nüfus ve motorlu araç sayısının artışına rağmen her ne kadar trafikte can kaybı daha durağan hale gelse de, beklenen olumlu değişim olması gerektiğinden yavaş gerçekleşiyor. 2015 yılı Kasım ayında 100 farklı ülkeden delegeler Brezilya’da bir araya gelerek 2020 yılına gelinceye kadar trafikte can kaybını yarıya indirmeye yönelik çözüm önerilerini tartıştı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde de önemli bir aşama olarak kabul edilen bu hedef için aşırı hız, alkol, emniyet kemeri gibi en çok ölüme yol açan faktörlere yönelik kanun çıkarılması, yaya yolu ve bisiklet yolunu ayırarak kentlerde güvenli altyapı oluşturma stratejileri ön plana çıktı.

Geriye dönüp 2015 yılına baktığımızda, Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin, kentlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için önem arz eden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Brasilia Yol Güvenliği Deklarasyonu, COP 21 Paris Antlaşması gibi uluslararası anlaşmalara imza attığını görüyoruz. Bu antlaşmalar, ülkeler (dolayısıyla da kentler) için 2030 yılına kadar aslında iklim, kentleşme ve yol güvenliği gibi konularda net hedefler koyuyor.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2015 ile kentlerde yaşayan nüfusun yüzde 70’i geçtiği dünyamızda ve ülkemizde nasıl daha enerji verimli ve akıllı kentler oluşturabileceğimizi tartışmıştık. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2016 ile ise Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası antlaşmalarda yer alan taahhütleri şehirlerimizde nasıl uygulayacağımızı tartışacağız.

Etkinlik Programı

 • 09:00 - 09:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Zeki Toçoğlu - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Elmas - Sakarya Üniversitesi Rektörü
Arzu Tekir - WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Direktör

 • 09:30 - 09:45

Hayrettin Güngör – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü & Türkiye Belediyeler Birliği, Genel Sekreter

 • 09:45 - 11:00

Küresel Taahhütlerden Yerel Uygulamalara

Mustafa Ayhan – Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter
Sibel Bülay – Eko IQ, Yerel Yönetimler Editörü
Zeki Toçoğlu – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Moderatör: Arzu Tekir – WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Direktör
*Soru-Cevap

 • 11:00 - 11:20
 • 11:20 - 11:35

Sam Adams – WRI US Direktörü & Portland Oregon Eski Belediye Başkanı

 • 11:35 - 12:45

Küresel İklim Hedeflerine Ulaşmak & İklim Değişikliği Eylem Planları

Ömer Öztürk – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Prof. Dr. Levent Kurnaz – Boğaziçi Üniversitesi, Akademisyen
Sam Adams – WRI US, Direktör & Portland Oregon Eski Belediye Başkanı
Ümit Şahin – İstanbul Politika Merkezi, İklim Koordinatörü
Moderatör: Prof. Dr. Semra Mazlum Cerit – Marmara Üniversitesi, Akademisyen

 • 12:45 - 13:45
 • 13:45 - 15:15

Tasarımla Daha Güvenli ve Erişilebilir Kentler

Burcu Özcan – Ulaştırma Bakanlığı, AB Uzmanı
Büşra Bektaş – İETT, Hizmet İyileştirme Müdürü
Dinçer Sezgin – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Övünç Yılmaz – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kara Ulaşımı Şube Müdürü
Tolga İmamoğlu – WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Yol Güvenliği Projeleri Yöneticisi
Moderatör: Dr. Göktuğ Kara – AB Türkiye Delegasyonu, Ulaştırma Sektörü Yöneticisi
*Soru-Cevap

 • 15:15 - 15:30

Mert Umut Özkaynak – Temsa Global, İnovasyon ve Ürün Müdürü

 • 15:30 - 15:50
 • 15:50 - 16:05

Bjarne Schultz – Danfoss A/S, Ürün Portfolyo Yönetim Kıdemli Direktörü

 • 16:05 - 17:30

Verimli Binalar: Kentler için Büyük Fırsat

Eric Mackers – WRI, Bina Verimliliği Yöneticisi
Esra Turan Tombak – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Şube Müdürü
Seda Güleç – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Bina Uzmanı
Ö. Selçuk Özdil – ÇEDBİK, Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Yasemin Keskin Enginöz – YAPI Dergisi, Genel Yayın Yönetmeni
*Soru-Cevap

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açılış Konuşmacıları

ARZU TEKİR
Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
PROF. DR. MUZAFFER ELMAS
Sakarya Üniversitesi Rektörü
ZEKİ TOÇOĞLU
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Konuşmacılar

MUSTAFA AYHAN
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter
MERT UMUT ÖZKAYNAK
Temsa Global, İnovasyon ve Ürün Müdürü
PROF. DR. LEVENT KURNAZ
Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi
DR. KEMAL GANİ BAYRAKTAR
İzocam, Teknik Pazarlama Müdürü
DR. GÖKTUĞ KARA
AB Türkiye Delegasyonu, Ulaştırma Sektörü Yöneticisi
ESRA TURAN TOMBAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
ERIC MACKRES
Bina Verimliliği Yöneticisi, WRI
DİNÇER SEZGİN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdür
CELAL TOLGA İMAMOĞLU
Yol Güvenliği Projeleri Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
BÜŞRA BURAN BEKTAŞ
İETT, Hizmet İyileştirme Müdürü
BURCU ÖZCAN
Ulaştırma Bakanlığı, AB Uzmanı
BJARNE SCHULTZ
Danfoss A/S, Ürün Portfolyo Yönetim Kıdemli Direktörü
Ö. SELÇUK ÖZDİL
Yönetim Kurulu Başkanı, ÇEDBİK
ÖMER ÖZTÜRK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, Uzman
ÖVÜNÇ YILMAZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kara Ulaşımı Şube Müdürü
SAM ADAMS
Direktör, WRI US
SEDA GÜLEÇ
Y. Mimar - Yeşil Bina Uzmanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
SİBEL BÜLAY
Eko IQ, Editör
ÜMİT ŞAHİN
İstanbul Politika Merkezi, İklim Koordinatörü
YASEMİN KESKİN ENGİNÖZ
Genel Yayın Yönetmeni, YAPI Dergisi

Sponsorlarımız

 
 

Etkinlik Ortağı

 
 

Destekçilerimiz

 
 

Medya Sponsorlarımız

 
 

İletişim Sponsorlarımız

 
 

İletişim