Header Image

ESRA TURAN TOMBAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Esra Turan Tombak, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. MNG Targem A.Ş. ve Koluman İnşaat A.Ş.’de büro ve şantiye mimarı olarak çalışmasının ardından 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Mimari Proje Daire Başkanlığında mimar olarak göreve başlamıştır. Hükümet konağı, adliye binası, cezaevi gibi yönetim yapılarına ait proje hazırlama ve proje kontrollüğünün yanı sıra, Çevre Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı Hizmet Binaları yarışma raportörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2009 yılında Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ikincil mevzuat düzenlemek ve yürütmek üzere bakanlık dahilinde kurulan enerji verimliliği biriminde görev almıştır. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve BEP-TR yazılım programı geliştirilmesi süreçlerinde aktif olarak çalışmıştır. LEED uzmanlığı da bulunan Tombak, Bakanlığın paydaş olduğu ulusal ve uluslararası projelerde ve Bakanlığın ana faydalanıcısı olduğu AB Binalarda Enerji Verimliğinin Artırılması Projesinde koordinatör olarak görev yapmaktadır.