Header Image

3. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü

Süleyman Demirel Kültür Merkezi

19-20 Kasım 2015

Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalara göre 7 milyarı aşkın dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşamaktadır. Gene Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalar göstermektedir ki, 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde 70’i kentlerde yaşayacak. Ve sadece 15 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısının yaşadığı kentsel bölgeler, şimdikinin iki katına çıkacak. Kentsel bölgeler iki katına çıkarken, yollardaki araç sayısı 1.2 milyarı bulacak. Dünya Bankası’nın verdiği bilgiye göre, 75 milyonu bulan Türkiye’de nüfusunun yaklaşık yüzde 72’si kentsel alanda yaşamaktadır ve 2030 yılında bu oranın yüzde 80’i geçmesi beklenmektedir.

Dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen bu dramatik kent nüfusu artışı, sınırlı olan kaynakların şimdiden etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Enerjiden kaynaklı emisyonların yüzde 70’inden kentler sorumludur. Teknoloji ve altyapı, doğru planlama ve vizyonla birleştirildiği takdirde akıllı, dolayısıyla sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler elde etmek mümkün.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin gelişmiş ülkelere kıyasla enerjinin en yoğun kullanıldığı ekonomilerden birisi olduğu ortaya koyulmuştur. Enerji yoğunluğunun OECD ve AB-27 ortalamalarının üzerinde olduğu Türkiye için önerilen altı bileşenden bir tanesi ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasıdır. Ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması, uygun yerlere akıllı bisiklet ağlarının kurulması, trafiğe kapalı yaya yollarının yaygınlaştırılması, yüksek verimli araçların kullanılması, alternatif yakıt teknolojileri ve teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirilmiş inovatif çözümler kentlerin sebep olduğu enerji kullanımını en aza indirecek yöntemler arasındadır.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde geliştirilen Eylem Planları kapsamında 2023 yılına kadar sürmesi beklenen kentsel dönüşüm projelerinin maliyetinin 400 Milyar Doları bulması öngörülmektedir2. Ulaştırma Sektörü Operasyonel Plan dahilinde beş öncelikli başlık belirlendi. Sürdürülebilir ve güvenli ulaşım, verimli ulaşım ve erişilebilir ve kapsayıcı ulaşım bu beş başlık arasında yer alıyor. Önümüzdeki yedi yıl içerisinde, AB’ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’ndan (IPA) ayrılan 440 Milyon Avro ile en az 10 kentte sürdürülebilir kent içi ulaşım planlarının uygulanması hedefleniyor.

2015 yılı, şehirleri daha yaşanabilir ve sürdürülebilir alanlara dönüştürmek için Türkiye’nin önüne önemli fırsatlar sunuyor. Her yıl Kasım ayında düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, iyi uygulama örneklerini paylaşmaları için dünyadan ve Türkiye’den alanında uzman kişileri ağırlamaktadır. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu, paylaştığı başarılı uygulama örnekleri ile farklı illerden gelen karar verici ve uygulayıcılara daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler inşa etme sürecinde destek vermeyi hedeflemektedir.

Etkinlik Programı

 • 09:00 - 09:30

Açılış Konuşmaları

Arzu Tekir – Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Randall Scheps -Başkan yardımcısı ve Genel Müdür, Alcoa Foundation
A. Canan Ediboğlu - Yönetim Kurulu Başkanı, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Ani Dasgupta - Global Direktör, WRI Ross Center For Sustainable Cities
Prof. Dr. Mehmet Karaca - Rektör, İTÜ
*Soru-Cevap

 • 09:30 - 10:45

Yeşil Büyüme ve İklim Değişikliğinin Anahtarı Şehirler

Philippe Crist – ITF Yöneticisi, OECD
Ani Dasgupta - Global Direktör, WRI Ross Center For Sustainable Cities
Simon Hansen – Bölgeler Direktörü, C40
Mümin Kahveci – Genel Müdür, İETT
Moderatör: Sinan Ülgen – Yönetici Ortağı, İstanbul Ekonomi Danışmanlık
*Soru-Cevap

 • 10:45 - 10:55
 • 10:55 - 11:10

0 Karbon Emisyonlu Sistemler

Nezih Ertürk– Ülke Representatifi, Bombardier

 • 11:10 - 12:25

Yaşanabilir Şehirler için Ulaştırma Çözümleri

Michael Glotz – Kıdemli Proje Yöneticisi, City of Bremen
Gökhan Yılmaz– İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Çiğdem Çörek Öztaş – Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Projeleri Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Timea Lendvai – Proje Yöneticisi, BKK Centre for Budapest Transport
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu – Akademisyen, İzmir Teknoloji Enstitüsü
*Soru-Cevap

 • 12:25 - 12:35

İTÜ Yeşil Kampüs Projesi

Prof. Dr. Tayfun Kındap – Genel Sekreter, İTÜ

 • 12:35 - 13:15
 • 13:15 - 14:30

Tasarım Yoluyla Güvenli Şehirler

Adrian Van Herk – Danışman
Celal Tolga İmamoğlu – Yol Güvenliği Projeleri Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 
Anne Erikson – Yol Güvenliği Uzmanı, Danish Road Directorate
Ebru Kantoğlu - Kurumsal İletişim Müdürü, Doğuş Otomotiv
Moderatör: Prof. Dr. Ali Osman Atahan – Akademisyen, İTÜ
*Soru-Cevap

 • 14:30 - 15:45

1. Paralel Oturum: Sürdürülebilir Şehirlerin Finansmanı

Ahu Serter - Yönetim Kurulu Başkanı, Farplus Grup
Mehmet Urcu - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekonomi Danışmanı , Antalya Büyükşehir Belediyesi
Serge Perrin - Kentsel Gelişim ve Çevre Daire Başkanı, Fransız Kalkınma Ajansı
Şule Topçu Kılıç -Türkiye Direktör Yardımcısı, EBRD
Moderatör: Ender Aykut Yılmaz – Genel Müdür Yardımcısı, İl Bank
*Soru-Cevap

 • 14:30 - 15:45

1. Paralel Oturum: Akıllı Şehirlerde Yenilikçi Kentsel Hareketlilik Çözümleri

Engin Çomakçı - M2M Servisleri ve Yeni İşler Bölüm Yöneticisi, Turkcell
Sonal Ahuja – Bölge Direktörü, PTV Group
Nazım Salur – CEO, BiTaksi
Ali Halabi – Kurucu & CEO, Volt
Moderatör: Marcel Meeuwissen – Kıdemli Danışman, City of Enschede
*Soru-Cevap

 • 15:45 - 15:55
 • 15:55 - 16:10

Yaşanabilir Şehirler İçin Sürdürülebilir Çözümler

Hayri Baraçlı –Genel Sektreter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
*Soru - Cevap

 • 16:10 - 17:25

2. Paralel Oturum: Sürdürülebilir Kentsel Gelişim: Dönüşüm ve Verimlilik

Prof. Dr. Pınar Mengüç – Danışma Kurulu Üyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Jennifer Layke – Bina Verimliliği Yöneticisi, WRI
Gisela Mendez – Şehir Networkü Koordinatörü, EMBARQ Meksika
Moderatör: Ahmet Cihat Kahraman – Çevre Merkezi Yöneticisi, Marmara Belediyeler Birliği
*Soru-Cevap

 • 16:10 - 17:25

2. Paralel Oturum: UCLG-MEWA & İETT Ortaklığında: Bölgeden Toplu Taşıma Yaklaşımları

Müh. Mohammed Al RAHAHLEH - Trafik Operasyonları Departmanı Yöneticisi, Amman Belediyesi, ÜRDÜN
Azzam Qasrawi - Şehir Mühendisi, Nablus Belediyesi
Fatih Canıtez - İş Zekası ve Proje Yönetim Müdürü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İETT
Umut Alkım Tuncer - İş Zekası ve Proje Yönetim Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İETT
Modaretor: Assoc. Prof. Doc. Ilgın Gökaşar - Akademisyen Boğaziçi Üniversitesi
*Soru - Cevap

 • 18:00 - 18:05

Odak Grup Toplantısı 1: Bina Verimliliği

Raporu görüntülemek ve indirmek için başlığın üzerine tıklayınız.

 • 18:00 - 18:05

Odak Grup Toplantısı 2: SOLUTIONS Sürdürülebilirlik Kentsel Hareketlilik Planlaması Eğitimi

Raporu görüntülemek ve indirmek için başlığın üzerine tıklayınız.

 • 18:00 - 18:05

Odak Grup Toplantısı 3: Kentsel Tasarım

Raporu görüntülemek ve indirmek için başlığın üzerine tıklayınız.

***WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in oturum ve konuşmalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Açılış Konuşmacıları

A. CANAN EDİBOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı, EMBARQ Türkiye
ANI DASGUPTA
Global Direktör, WRI Ross Center For Sustainable Cities
PROF. DR. MEHMET KARACA
Rektör, İTÜ
ARZU TEKİR
Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler

Moderatörler

AHMET CİHAT KAHRAMAN
Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği
PROF. DR. ALİ OSMAN ATAHAN
İTÜ
ENDER AYKUT YILMAZ
Genel Müdür Yardımcısı, İl Bank
ASS. PROF. DR. ILGIN GÖKAŞAR
Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi
ASST. PROF. DR. KORAY VELİBEYOĞLU
Akademisyen, İzmir Teknoloji Enstitüsü
MARCEL MEEUWISSEN
Kıdemli Danışman, City of Enschede
SİNAN ÜLGEN
Yönetici Ortağı, İstanbul Ekonomi Danışmanlık

Konuşmacılar

ADRIAN VAN HERK
Danışman
AHU SERTER
-
ALI HALABI
Ali Halabi Kurucu & CEO, Volt
ANNE ERIKSON
Yol Güvenliği Uzmanı, Danish Road Directorate
AZZAM QASRAWI
Şehir Mühendisi, Nablus Belediyesi
CELAL TOLGA İMAMOĞLU
Yol Güvenliği Projeleri Yöneticisi, EMBARQ Türkiye
ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ
Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Projeleri Yöneticisi, EMBARQ Türkiye
EBRU KANTOĞLU
Kurumsal İletişim Müdürü, Doğuş Otomotiv
ENGİN ÇOMAKÇI
M2M Servisleri ve Yeni İşler Bölüm Yöneticisi, Turkcell
FATİH CANITEZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İş Zekası ve Proje Yönetim Müdürü
GISELA MENDEZ
Şehir Networkü Koordinatörü, EMBARQ Mexico
GÖKHAN YILMAZ
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
HAYRİ BARAÇLI
Genel Sekreter, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
JENNIFER LAYKE
Bina Verimliliği Yöneticisi, WRI
MEHMET URCU
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekonomi Danışmanı
MICHAEL GLOTZ-RICHTER
Kıdemli Proje Yöneticisi, City of Bremen
MOHAMMED AL RAHAHLEH
Trafik Operasyonları Departmanı Yöneticisi, Amman Belediyesi, ÜRDÜN
MÜMİN KAHVECİ
Genel Müdür, İETT
NAZIM SALUR
CEO, BiTaksi
NEZİH ERTÜRK
Nezih Ertürk Müşteri İlişkileri Diektörü, Bombardier
PHILIPPE CRIST
ITF Yöneticisi, OECD
PROF. DR. PINAR MENGÜÇ
EMBARQ Türkiye Danışma Kurulu Üyesi
RANDALL SCHEPS
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Alcoa Foundation
SERGE PERRIN
Proje Müdürü, Fransız Kalkınma Ajansı
SIMON HANSEN
Bölgeler Direktörü, C40
SONAL AHUJA
Bölge Direktörü, PTV Group
ŞULE TOPÇU KILIÇ
Türkiye Direktör Yardımcısı, EBRD
TAYFUN KINDAP
Genel Sekreter, İTÜ
TIMEA LENDDVAI
-
UMUT ALKIM TUNCER
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İş Zekası ve Proje Yönetim Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu

Platin Sponsorlarımız

 
 

Altın Sponsorlarımız

 
 

Partnerlerimiz

 
 

Medya Sponsorlarımız

 
 

Çözüm Ortaklarımız

 
 

Stratejik İşbirliklerimiz

 
 

İletişim Sponsorlarımız

 
 

İletişim