Header Image

MARCEL MEEUWISSEN

Kıdemli Danışman, City of Enschede

WHO WANTS TO JOIN IN CREATING IMPACT?! [PDF]

Marcel Meeuwissen, University of Twente Siyaset Bilimi ve İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılından bu yana kent yönetimi, hareketlilik ve ulaşım danışmanlığı alanlarında çalışmaktadır. Enschede şehri için 2003 yılında çalışmaya başlamıştır ve akıllı hareketlilik ve şehirler hakkında kıdemli danışmanlık pozisyonunda görev yapmaktadır. Temel olarak odaklandığı konular; kent içi hareketlilik stratejilerinin geliştirilmesi, endüstri ve bilgi enstitüleri ile işbirliği içinde inovatif çözümler üreterek uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. Kendisi, farklı alanları ve çeşitli partnerleri daha iyi ve yeni çözümler üretmek üzere bir araya getirmenin ona enerji ve motivasyon sağladığı ifade eder.

EU Expertgroup ITS and Urban Mobility’nin üyesi olarak EUROCITIES Mobility Forum ve Economic Development Forum’la yakından ilişkide ve bunun yanında CIVITAS ağıyla bağlantı içindedir.

Akıllı Şehirler konsepti, açık veri kullanımı ve akıllı hareketlilik arasındaki ilişkiler üzerine 6 aylık bir çalışmanın parçası olarak Avrupa’da birçok şehri ziyaret etmiştir. Şehirlerden bazıları; Londra, Oslo, Budapeşte, Karlstad, Göteborg, Helsinki, Nanates, Gent, Amsterdam, Barselona, Kopenhag’dır. Bu çalışma Brüksel’deki UITP ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Mayıs 2015’ten beri bir AB Projesi olan EMPOWER (www.empowerproject.eu) ‘da yer almaktadır. Sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek ve yakıtlı araçların kullanımını azaltmak amacıyla EMPOWERT Projesi ITS/bilgi/teşvik hizmetlerinin kullanımını incelemektedir. Projenin gerçek bir etkiye sahip olması için projeye daha fazla kentin ve paydaşın dahil edilmesi üzerine çalışır.