Header Image

ADRIAN VAN HERK

Danışman

PEOPLE WITH DISABILITIES AND ROAD SAFETY [PDF]

Hollanda’nın önde gelen bir denizcilik firmasındaki kariyerinden sonra 1991 yılında Hollanda Ulaştırma,Bayındırlık İşleri ve Su Yönetimi Bakanlığı’nda toplu taşıma ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin ulaşımı alanlarında politika danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Avrupa Komisyonu’nda iki sene boyunca karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığıyla ilgili konularda çalışmıştır.2006 ve 2008 yılları arasında Ankara’da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’da Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türk Karayolu Taşımacılık Sektörüne Destek projesinin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı olarak görev yapmıştır. Diğer AB destekli projeler kapsamında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2010-2015 dönemi karayolu ulaştırma stratejisini hazırlamış, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ‘nın Türkiye’de Intermodal Taşımacılığın Güçlendirilmesi konulu Eşleştirme projesine katılmış, bakanlığın yaşlı ve engelli kişilerin hareketliliğini artırmaya yönelik planlar geliştirmesine destek olmuştur.

2012 yılında, Ankara’da yol güvenliği konulu bir seminerin organize edilmesine öncülük etmiştir. Hareket kısıtlılığı olan kişilerin hareketliliğiyle ilgili çeşitli rapor ve yayınların ortak yazarıdır.

Türk bir hanım ile evli olduğundan enişte olarak kabul edilebilir. Ankara’da yaşamaktadır.