Header Image

ASST. PROF. DR. KORAY VELİBEYOĞLU

Akademisyen, İzmir Teknoloji Enstitüsü

Dr. Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kentsel tasarım teorisi ve pratiği, bilgi yönetimi, varlık-odaklı yerel kalkınma, akıllı şehirler alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

“İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” projelerinin koordinatörlüğünü üstlenen Dr. Velibeyoğlu’na korayvelibeyoglu@iyte.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.