Header Image

ANI DASGUPTA

Global Direktör, WRI Ross Center For Sustainable Cities

Aniruddha (Ani) Dasgupta WRI altında kentlerin daha sürdürüleblir olması ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışmalar yürüten WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi’nin Küresel Direktörü’dür. Ani, WRI Sürdürülebilir Şehirler programının gelişmekte olan kentlerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için çevreci, sosyal ve finansal olarak sürdürülebilir çözümler geliştirilmesine öncülük etmektedir. Ani; sürdürülebilir ulaşım, kentsel gelişim ve bina verimliliği ile düşük karbon enerjili yönetim, su riski ve diğer ilgili alanlarda çalışa küresel uzmanlar takımını yönetmektedir. Bunun yanı sıra, WRI’ın küresel yönetim ekibinde yer alarak kurumsal strateji ve büyümesini şekillendirmeye destek vermektedir.

WRI’dan önce, Ani Dünya Bankası’nda Bilgi ve Öğrenme Direktörü olarak çalışıyordu. Bu süre zarfında Banka’nın kalkınma alanında sunduğu bilgi hizmetleri kapsamında öncülük yapmış ve yönlendirmede bulunmuştur. 2010 yılında Dünya Bankası’nın ilk bilgi stratejisinin geliştirilmesine destek olmuştur. Banka’nın bilgi çalışmalarına öncülük etmesinin öncesinde, Banka’nın Reform Sekreteryası’nın direktörü olarak Banka’nın iç reform programını yönetmiştir. Bu kurumsal sorumlulukların öncesinde ise, Ani kariyerinin büyük bir kısmını Banka’nın operasyonel kısmında geçirmiştir ve Jakarta ofisinde beş yıl boyunca altyapı dairesini yönetmiştir.

Kent alanında çalışan bir uzman olarak, Ani 15 yılı aşkın süre kentleşme, kent çevresi ve altyapısına odaklanarak uluslararası kalkınma üzerine çalışmıştır. Toplum odaklı gelişme, kentsel çevre, felaket yönetimi, katı atık yönetimi, su rezervi ve sağlık odağında çalışan teknik bir uzman olarak Asya ve Doğu Avrupa’da geniş çaplı operasyonel çalışma yürütmüştür. Banka’nın konut ve altyapı takımının yöneticisi olarak ve konut ve altyapı inşaası üzerine hükümet danışmanı olarak tsunami sonrası Aceh’in yeniden inşaasında görev almıştır.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den Şehir Planlama ve Mimarlık alanlarında iki ayrı yüksek lisans diploması almaya hak kazanmıştır. MIT’de okul planlaması üzerine yaptığı doktora çalışması kentte yaşayan yoksul kesime hizmet ulaştırmaya odaklanmıştır. Hindistan Planlama ve Mimarlık Fakültesi’nden düşük gelirli konut üzerine yoğunlaşarak Mimarlık alanında lisans diploması almıştır.

Araştırma ve yazı konuları çoğunlukla toplum temelli ve toplum kaynaklı kalkınma, Doğu Asya’da kentsel yoksulluk ve kalkınma için Bilgi ve Öğrenme üzerine odaklanmıştır.