Header Image

GÖKHAN YILMAZ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul’da Kentleşme Süreci [PDF]

29.05.1973 tarihinde İstanbul’da doğdu, evli ve bir çocuk babasıdır. 1990 yılında Kabataş Erkek lisesinden mezun oldu, 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bölge Planlama Programında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı, sonrasında Anadolu Üniversitesi’nde  sırasıyla Yerel Yönetimler Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

1998-2009 yılları arasında Kağıthane İlçe Belediyesi’nde İmar ve Planlama Müdürlüklerinde görev aldı, daha sonra Kağıthane Belediyesinde İmar Müdürlüğü görevinde bulundu. 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye’si, İmar Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Şehir Planlama Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı ve Şehir Planlama Müdürü olarak görev aldı. Temmuz 2014 tarihinden itibaren İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Görev süresi içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanmasından 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı planlama çalışmalarında görev aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevleri dışında 1 Nolu, 2 Nolu ve 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurullarında  temsilci üye olarak görev almıştır.. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren, İstanbul Valiliği Toprak Koruma Kurulu İstanbul büyükşehir Belediyesi Üyesi olarak görev yapmaktadır ve ayrıca İstanbul Otobüs A.Ş. de Yönetim Korulu Başkan Vekili olarak görevini ifa etmektedir.