Header Image

AHMET CİHAT KAHRAMAN

Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği

Ahmet Cihat Kahraman, 2010 yılından itibaren Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Çevre Yönetim Merkezi faaliyetlerinde yer aldı, 2014 yılından bu yana Çevre Yönetim Merkezi Direktörlüğünü yürütmektedir. Marmara Belediyeler Birliği’ndeki çalışmalardan önce kırsal kalkınma projelerinde proje asistanlığı ve koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.

Lisansını Selçuk Üniversitesinde Çevre Mühendisliği’nde tamamladı, eş zamanlı olarak aynı Üniversite’de Makine Mühendisliği Isı ve Enerji Anabilim Dalından mezun oldu. Bu süre zarfında endüstriyel atıksu yönetimi ve disiplinlerarası yenilenebilir enerji alanlarında araştırma projelerinde yer aldı. Lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayarak, Elektronik Atıkların efektif toplanmasına ve geri kazanımına ilişkin modelleme çalışmaları yürüttü.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) bünyesinde Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Çalışma Grubu ile aynı Ağ bünyesinde Yerel Yönetimler Enerji Verimliliği Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.