Header Image

GISELA MENDEZ

Şehir Networkü Koordinatörü, EMBARQ Mexico

EFFICIENT CITIES THROUGH URBAN DEVELOPMENT [PDF]

Gisela Mendez, EMBARQ Mexico’nun Şehir Networkü programının üst düzey yöneticisidir. Kent mimarisi ağırlıklı bir mimarlık geçmişi vardır. Yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak kent politikası ve insanların günlük yaşamlarını değiştirmede kentlerin gücü ilgisi çekmeye başladı. EMBARQ Mexico’da çalışmaya başlamadan önce Gisela kamu sektörü ve akademik dünyaya özel danışmanlık hizmetleri vermiştir. Bilhassa son yıllarında Planning Institute of Colima’nın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştür. Uluslararası çevre ilişkileri kapsamında, Gisela şehir planlaması ile kalkınmasını farklı aktörler arasında küresel bilgi aktarımının kilit noktası olarak görmektedir. Tüm dünya kentlerindeki yaşam kalitesini iyileştirmenin vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir.