Header Image

PHILIPPE CRIST

ITF Yöneticisi, OECD

Philippe Crist, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) bağlı Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) yöneticisi ve kıdemli ekonomistidir. ITF’in 57 üye ülkesi için uluslararası araştırma projesini yürütmekte ve ITF’in Kurumsal Ortaklık Kurulu’nun araştırmalarını koordine etmektedir. Mevcut projeleri alternatif ve aksatıcı kentsel hareketlilik plan senaryoları, ulaştırma alanında karar alma sürecini iyileştirecek büyük veri potansiyeli, bisikletli ulaşım güvenliğini iyileştirme, hızla kentleşen alanlarda hareketliliği yönetme, ulaştırma sektöründeki sera gazı emisyonu stratejilerini değerlendirme ve ulusal ulaştırma varlıkları ile network yönetim stratejileri üzerine odaklanmaktadır. Bisiklet tutkunu ve mantar avcısıdır.