Header Image

ENDER AYKUT YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı, İl Bank

Ender Aykut YILMAZ, İlbank’ta, yerel yönetimlere yurtdışı finansman sağlanması ve yerel yönetimlerin Bankacılık işlemleri konularından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yerel yönetimlerin; kentsel ulaşım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, su ve atıksu projelerinin dış kaynakla finansmanı konuları üzerinde çalışmaktadır.

Ayrıca, yerel yönetimlerin projelerinin, geleneksel kredilendirme yöntemlerinin dışında, alternatif finansman yöntemleri kullanılarak hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Ender Aykut YILMAZ, Atatürk Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği eğitimi almış ve Gazi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını, Gazi Üniversitesi’nde, “Kredi Derecelendirmesi” konulu tezi ile, Finansman alanında tamamlamıştır.