Header Image

SAM ADAMS

Direktör, WRI US

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT [PDF]

Sam, Portland, Oregon’un eski belediye başkanı. WRI Amerika İklim Girişimi’nin yöneticisi olan Adams, WRI’ın yeni politikalar geliştirmesinde ve Amerika’nın güçlü bir düşük karbonlu ekonomiye geçişinde teşvik edici ortaklıklar kurulması ve siyasi adımlar atılmasına ön ayak oluyor.

WRI başkanı ve CEO’su Dr. Andrew Steer Adams’la ilgili ifadesinde: “ Sam, Amerika’daki iklim faaliyetlerini dünya ve ülke adına çok kritik bir zamanda başlatan enerjik ve akıllı bir lider.” diyor. Sam, belediye başkanı, şehir konseyinin bir üyesi ve kar amacı gütmeyen bir lider olarak Portland, Oregon’un Amerika’daki en sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirlerden biri olmasında en büyük role sahip. İklimsel sorunlara dikkat çeken bir ulusal eylem planı adına onun liderliğine sahip olmak bizi son derece heyecanlandırıyor.

Adams, belediye başkanı olarak sürdürülebilirliği sağlamak adına şehir düzeyindeki tüm kararların sürdürülebilirlik ofisi ve şehir planlama acentesinin ortaklığında alınmasını sağladı. Ayrıca, Portland’ın iklim eylem planının, “Yeşil Şehirler İnşa Ediyoruz” etkinliğinin ve ekonomik gelişme stratejilerinin yaratıcısı olan hükümet, iş ve işçi liderlerinin ve mahalle sakinleriyle çevre savunucularının oluşturduğu bir koalisyona liderlik etti. Portland Planlama ve Sürdürülebilirlik Bürosu’na göre, populasyonda ve ekonomideki ciddi artışa rağmen zararlı gaz salınımı 1990 ve 2013 arasında %11 azaldı.