Header Image

BURCU ÖZCAN

Ulaştırma Bakanlığı, AB Uzmanı

30.05.1981 İzmir doğumludur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmasını 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında “The Cyprus Problem in Turkey-EU Relations” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

29 Aralık 2004 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. “Yapısal Fonlar ve Uyum Fonuna Hazırlık: Türkiye’nin Ulaştırma Operasyonel Programı” konulu uzmanlık tezi çalışmasını tamamlayarak Ocak 2008 tarihinde Avrupa Birliği Uzmanı ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Halen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü AB Yatırımları Daire Başkanlığı’nda Programlama, İzleme ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Türkiye-AB mali işbirliği, katılım öncesi süreçte aday ülkelere sağlanan fonların yönetimi konuları ana uzmanlık alanlarıdır.