Header Image

DİNÇER SEZGİN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdür

Erişilebilir Mekanların Oluşturulmasında Kentsel Tasarımın Rolü [PDF]

1974 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Ana Bilim dalında tamamladı.

1998 yılında İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nda Şehir Plancısı olarak başladığı çalışma hayatını 2012 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda sürdürmekte olup halen Kentsel Tasarım Dairesi Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.