Header Image

MATTEO TABASSO

SITI - Higher Institute on Territorial Systems for Innovation Şehir ve Arazi Proje Müdürü

TURIN Urban DEVELOPMENT AND ACCESSIBILITY [PDF]

Sayın Tabasso, İtalya’daki Torino Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlaması Yüksek Lisansı’nı bitirmiştir. 1999 yılından bu yana hem kamu kuruluşları, hem özel kuruluşlara ve araştırma kurumlarına çalışarak ulaştırma ve şehir planlama alanında engin bir deneyime sahip olmuştur. 2006 yılından itibaren de proje yöneticisi olarak çalıştığı SíTI’de stratejik ve kentsel planlama ve kalkınmada araştırma ve projeleri koordine etmiştir. Buçalışmaların yanı sıra, bozulmuş kentsel ve sanayi bölgelerini ıslah etme, planlama sürecinde kullanılacak erişilebilirlik araçlarını geliştirmek için planlama ve ulaştırma arasındaki ilişkiyi incelemede yenilikçi çözümleri uygulamayı hedefleyen pek çok Avrupa fonlu proje ve ağda yer alarak konuyla ilgili uluslararası deneyim de kazanmıştır.