Header Image

ASSOC. PROF. ASU AKSOY

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yaşanabilir İstanbul [PDF]

Daha önce Ingiltere’nin çeşitli üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışan Asu Aksoy, 2004 yılında İstanbul’a dönerek santralistanbul projesinin kuruluşunda yer almıştır. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi kadrosuna geçen Aksoy, Gösteri Sanatları ve Kültür Yönetimi programlarında ders vermeye başlamıştır. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi / Cultural Policy and Management Research Centre (KPY)’nin müdürlüğünü yapmaktadır. KPY kültür politikaları alanında Avrupa’nın önde gelen sivil aktörlerinden Avrupa Kültür Vakfı (European Cultural Foundation) ile birlikte çeşitli Avrupa-Ortadoğu-Akdeniz bölgeleri kültürel diyalog ve ilişkilerin derinleştirilmesi kapsamında projeler yürütmektedir. Asu Aksoy Çokkültürlülük ve Sanat; Kent ve Kamusal Sanat; Küreselleşme ve Kültür Endüstrileri; Kültür Politikaları Alanında Güncel Tartışmalar başlıklı dersler vermekte ayrıca bitirme projelerini ve yüksek lisans tez ve projelerini yönetmektedir. Asu Aksoy Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi lehdarlığında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile 2010 boyunca yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri başlıklı projenin yürütücülerinden birisidir. Asu Aksoy, 2012 yılında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yapılacak Uluslararası Mimarlık Bienali’nin çalışma kentlerinden birisi olan İstanbul projesinin yerel küratörlerinden birisidir. Bu bağlamda, İstanbul Arnavutköy İlçesi Belediyesi ile birlikte ilçenin bütünlüklü bir alan gelişimi senaryosu ve vizyonuna kavuşması için çalışmaktadır.