Header Image

YARD. DOÇ. DR. KEVSER ÜSTÜNDAĞ

Akademisyen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Hormonsuz Yaşam için Organik Ulaşım Yaklaşımı [PDF]

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Ulaşım planlama ve planlama eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. İnsan hareketlerini temel alan ‘Organik Ulaşım Yaklaşımı’ üzerine geliştirdiği model kapsamında ulaşımın toplumsal boyutu ile ilgili yerel yönetimler, araştırmacılar, sivil toplum gönüllüleri ve mahallilerle birlikte projeler üretmektedir. Yaya ve bisikletin ulaşım ana planı kapsamında sistemin tamamlayıcıları olarak ele alınması için çoklu disiplinlerle birlikte oluşturduğu çalışma grubu ile uygulama ve eylem planları geliştirmektedir. Trafik kültürü, yaya ve bisiklet güzergahlarının güvenliği konularında gerçekleştirdiği toplumsal araştırmaları mekansal uygulamalara dönüştürmek çabası yerel ve uluslararası düzeyde devam etmektedir. Dünya Otomobilsiz Şehirler Ağı’nın ve Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği’nin ve Walk21 Yaya Federasyonu’nun Türkiye delegasyon üyesidir.