Header Image

SERVER TANFER

Türk Ortadoğu ve Afrika Teknik Satış Müdürü, IBM

Akıllı Şehirler: Bir Liderlik Meselesi [PDF]

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Server Tanfer, IBM Türk’te sistem uzmanı olarak görevine başladı. IBM’de proje yöneticiliği, sistem uzmanlığı, teknoloji hizmetleri bölümlerinde görev aldı. 1995 yılında IBM’in Lotus Şirketini satın almasından sonra Lotus Türkiye iş geliştirme yöneticiliğini, daha sonra Rational Şirketinin alımından sonra IBM-Rational yazılımı satış yöneticiliğini yürüttü. 2006-2012 yılları arasında IBM Türk Yazılım Satış Müdürlüğünü yürüten Server Tanfer, 2012’de IBM teknoloji ve sektörel çözümler müdürlüğüne atandı. Bu dönemde IBM’in teknoloji ekibi ile sektörel çözümleri geliştiren Tanfer, IBM Türk sağlık çözümleri ve akıllı şehirler ülke liderliği görevini de yürüttü. 2014 Ekim ayında IBM Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Teknik Satış Müdürü görevine atanan Server Tanfer, 60’ın üzerinde ülkedeki IBM Teknik Satış ekibinin yöneticiliğini yapıyor.