Header Image

ÖZLEM ŞENYOL KOCAER

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı

2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitimini, 2009 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kamusal alan, etkinlik alanları, kamusal alanda geçici kullanım olanakları, kamusal alanda çeşitli aktivite alanalarının belirlenmesi ve etkinlik programlanması gibi konularda araştırmaları bulunmaktadır. Tez çalışmasında ‘Kamusal Alanlarda Etkinlikler İçin Geçici Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi’ konusunu ele aldı.Aynı zamanda kentsel konularla ilgilenen ve kamusal alanda sanatsal işler üretmeyi amaçlayan Geçici Müdahale Platformunun kurucularından biridir. 2007 yılında Bornova Belediye’sinde göreve başlamış ve buradaki görevine devam etmektedir. 2008-2010 döneminde TMMOB ŞPO İzmir Şubesi Yönetim Kurulunda önemli görevler aldı. Son olarak ŞPO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu başkanlık görevini gerçekleştirmektedir.