Header Image

BERİL ÖZALP

Buca Belediye Başkan Yardımcısı

TED Zonguldak Koleji ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1991-2011 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünde Şehir Planlama Uzmanı olarak görev yaptı. Öncelikle makro ölçekli planlar olmak üzere her ölçek ve içerikte plan ve proje çalışmasında görev aldı. Uluslar arası Mimarlar Birliğinin “Orta Ölçekli Kentler Çalışma Programı”nın yürütülmesinde ve bu kapsamda, uluslararası konferanslarda konuşmacı , Mauritius / Port Louis Liman Gerisi fikir yarışmasında da uluslararası jüri olarak İzmir kentinin uluslararası temsilinde aktif rol aldı. 1995 yılında JICA organizasyonunun “Kentsel Ulaşım” grup eğitim kursuna seçildi ve Japonya’da bu konuda 2 ay eğitim aldı. 2011 temmuz ayında Plan ve Proje Müdürü olarak göreve başladığı Buca Belediyesi’nde 2014 Nisan ayından itibaren Belediye Başkan Yardımcısı(Teknik Hizmetlerden sorumlu) olarak görev yapmaktadır.