Header Image

H. İ. MURAT ÇELİK

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı, İZKA

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri [PDF]

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almış ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI), Arkas Bimar ve Koç Sistem şirketlerinde görev yapmıştır. 2006 yılında ülkemizde kurulan ilk Kalkınma Ajansı olan İzmir Kalkınma Ajansı’nda göreve başlamış ve ajansın kuruluş çalışmalarına katkı sağlamıştır. Halen İzmir Kalkınma Ajansı’nda Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı olarak görev yapmaktadır. İzmir Bölgesel Gelişme Planlarının yapılması, bu planlara uygun olarak tasarlanan ve özel sektör, kamu, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu projelerinin mali olarak desteklendiği Mali Destek Programlarının geliştirilmesi çalışmalarından sorumludur. H.İ.Murat ÇELİK, Project Management Professional (PMP) sertifikası sahibidir.