Header Image

DR. LARA TASSAN ZANIN

Ankara Ofisi Başkanı, Avrupa Yatırım Bankası

DEVELOPING POLICIES ENCOURAGING SUSTAINABLE TRANSPORTATION AND PARTICIPATION: A POSSIBLE EIB CONTRIBUTION [PDF]

Sayın Zanin Ankara’da Avrupa Yatırım Bankası (AYB) yeni ofisinin kurucusu ve direktörüdür. Öncesindeki üç yıl boyunca, Londra’da AYB’yi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu nezdinde temsil etti. 2006 yılından beri AYB’de çalışan Zanin, dünyada birçok ülkede AYB kredilerinden yararlanan karayolu ve demiryolu projeleri gerçekleştirdi. AYB öncesindeyse, Orta ve Doğu Avrupa’da Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin AB’ye üyeliğini destekleyen bir bölgesel örgüt olan Orta Avrupa Girişimi’nde (OAG) çalıştı. İtalya’da Trieste Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu ve ulaşım konusunda uzmanlaştı. Boston Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Toplu Taşıma’ya uygulanan Akıllı Ulaşım Sistemi üzerine doktora yaptı. Yakın zamanda London Business School’da yöneticiler için işletme yüksek lisans programını tamamladı.