Header Image

PINAR KÖSE

Program ve Projeler Koordinatörü, EMBARQ Türkiye

EMBARQ Türkiye-Sürdürülebilir Ulaşım Derneği’nde Eylül 2012 yılından beri program koordinatörlüğü yapan Pınar Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans derecesinden mezun olmuştur. Mühendislik eğitimi üzerine Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Sosyal Politika Programı’ndan lisans üstü derecesini almıştır. EMBARQ Türkiye’de çalışmaya başlamadan önce özel bir şirkette Çevresel Etki Değerlendirme, Kaynak Hassasiyet Değerlendirme, Boşluk Analizi, İzleme ve Değerlendirme Raporları ile Gürültü Modelleme konularında tecrübe kazanmıştır. Bu deneyimin ardından, profesyonel iş hayatını farklı bir yöne çevirmek adına, uluslararası bir kurumda proje asistanı olarak görevini sürdürmüş ve Avrupa Birliği çevre fassı uyum sürecindeki projelerde çalışmıştır. Gönüllü çalışmalarını hayat felsefesi haline getirmiş olan Pınar, kültürlerarası eğitim ve doğa ve çevre konularına duyarlı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çeşitli görevler almaktadır. AFS kültürlerarası öğrenci değişim programı aktivitelerini yürütmekte olan AFS Gönüllüleri Derneği, WWF ve TEMA’da gönüllü aktivitelerine devam etmektedir. Takım çalışması ve yaygın eğitim konusunda 10 yılı aşkın süredir çalışmaktadır.