Header Image

ALİ RIZA DEMİREL

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ, İL BANK

Ali Rıza Demirel, orta öğrenimimi Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuştur. AB/FP6 kapsamında INSURE (Sürdürülebilirlik için Göstergeler Çerçevesi) projesinde araştırma görevlisi olarak ODTÜ ekibinde yer almıştır. ODTÜ Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM-MATPUM)’nde kısa bir süre yönetici asistanlığı görevinde bulunduktan sonra İller Bankası Mekânsal Planlama Dairesinde Şehir Plancısı olarak göreve başlamıştır. ODTÜ Bilgi Teknolojileri Sertifika Programını tamamladıktan sonra 2014 yılından itibaren Mekânsal Planlama Dairesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Birim olarak Yerel Yönetimlerimize akıllı şehir uygulamaları ve projeleri için teknik ve finansal destek sağlamaktalar. Ali Rıza Demirel, aynı zamanda İller Bankası ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi – Bileşen A: Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sitemlerinin teknik koordinatörlüğünü yürütmektedir. Ali Rıza Demirel aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansına sahiptir.