Header Image

DR. ÇİĞDEM ÇÖREK

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Projeleri Yöneticisi

KENTSEL MEKANLAR VE YÜRÜNEBİLİRLİK [PDF]

Çiğdem Çörek, EMBARQ Türkiye-Sürdürülebilir Ulaşım Derneği’ne Ekim 2013’te dahil oldu.

2008 yılında “Metropoliten Alanlarda Sanayi Kümeleri: İstanbul’da Kuyumculuk Sektörünün Mekânsal Kümelenmesi, Rekabet Gücü ve Dayanışma Ağları” konulu TÜBİTAK Projesi’nde proje asistanı olarak çalıştı. Kısa bir süre Ankara Çankaya Belediyesi’nde görev aldı. Yaklaşık 4 yıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi’nde uzman olarak çalıştı. Burada TR81 Düzey-II Bölgesi 2010-2013 ve 2014-2023 bölge planı hazırlık süreçlerini tamamladı. 2008 yılında “Kahramanmaraş Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması” ile mansiyon; 2011 yılında ise “Uşak Şehirlerarası Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” ile satın alma kazanan tasarım ekiplerinde yer aldı.
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Programı’nda tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir.

1998 yılından bu yana profesyonel anlamda yağlıboya resim çalışmalarını sürdürmekte olan Çiğdem Çörek’in 7 kişisel, 25’in üzerinde ise karma resim sergisi bulunmaktadır.