Header Image

DR. DENİZ ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ

ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKAN VEKİLİ, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erişilebilirlik [PDF]

1994 yılında Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlamıştır. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümünde Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Programını, “Sorumlu Yerel Yönetimlerin Özürlülüğe Yönelik Tutumları” başlıklı doktora tezi ile tamamlamıştır.

Ocak 1998’de Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2001 yılında “Kent İçi Toplu Taşımacılık Hizmetlerinde Özürlüler İçin Ulaşılabilirliğin Sağlanması” isimli uzmanlık tezini hazırlamıştır. 1998 yılından bu yana, erişilebilirlik mevzuatının hazırlanması, raportör olarak Türk erişilebilirlik standartlarının hazırlanması ve revizyonu, çeşitli projelerin hazırlanması ve uygulanması, belediyeler ve kurumlarda görev yapan yöneticilere ve teknik personele yönelik erişilebilirlik eğitimlerinin düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi çalışmalarında uzman ve yönetici olarak görev yapmıştır. Erişilebilirlik konusunda çok sayıda makale ve yayını bulunmaktadır.