Header Image

EZGİ KÜÇÜK

ŞEHİR PLANLAMA KOORDİNATÖRÜ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Programı yüksek lisans mezunudur. 2015 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesinde Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında tez çalışmalarına devam etmektedir. Akademik araştırmalarını Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağında (TNUM) sürdürmektedir. 2017’de Valencia’da; TÜBİTAK desteği ile 2014’te Porto’da International Seminar of Urban Form (ISUF) kapsamında İstanbul kentsel morfolojisi üzerine araştırmalarını yayınlamıştır.

2014’ten beri Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) Şehir Planlama Koordinatörü olarak görev almaktadır. Aynı Zamanda MBB bünyesinde bilimsel araştırma, atölye ve etkinlik çalışmaları yürütmekte olan Şehir Politikaları Merkezi direktörü ve Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınlarının süreli yayını olan Şehir & Toplum dergisi editörüdür.

MBB’nin 2015 yılında Mimar Turgut Cansever’in mimarlık yaklaşımının tartışılması adına düzenlediği Bilge Mimar Turgut Cansever Sempoztumu’nu; kentsel tasarım ve yönetimde çocuk-kent ilişkisi teması ile organize ettiği ve 2016 yılında ise göçmen çocukların kentle ilişkisi kapsamında UNHCR ve UNICEF ile işbirliği halinde düzenlediği Uluslararası Çocukların Şehri Kongrelerini koordine etmiştir. Yerel araştırmacılar, Globalization and Word Cities Network araştırmacılarından oluşan bir ekip ve İzmir Ekonomi Üniversitesi katkılarıyla 2018’de düzenlenen Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nı koordine etmiştir. Kent ağları, kentsel verilerin anlamlandırılması ve görselleştirilmesi alanındaki çalışmaları yürütmeye devam etmektedir.

Kentsel morfoloji, mülkiyet ilişkileri, kentsel tasarım, yerel yönetim ve katılım, kent sosyolojisi ve şehir endeksleri gibi alanların yanı sıra kişisel olarak grafik tasarım, resim sanatı ve çizgi roman yapımı ile ilgilenmektedir.