Header Image

KORKMAZ GÜL

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI [PDF]

Korkmaz Gül, 2000-2005 yılları arasında lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans diplomasını ise Gazi Üniversitesi (Ankara) Makine Mühendisliği bölümünden 2008-2010 yılları arasında almıştır. 2005-2008 yılları arasında Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.ş.’de Tasarım Mühendisi olarak çalışmıştır.

2010 yılından itibaren Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğünde, mühendis olarak çalışmaktadır. 2011-2017 yılları arasında Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’nde yürütücü olarak yer almıştır. Proje Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı projenin diğer paydaşları olarak rol almıştır. Projenin amacı, bina enerji performansı standartlarını yükseltmek, ilgili mevzuatın uygulanmasını desteklemek ve güçlendirmek, bina enerji yönetimi standartlarını geliştirmek ve bütünleşik bina tasarımı yaklaşım uygulamalarını sergilemek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak yoluyla Türkiye’de binalarda enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Bunun yanı sıra 2010-2015 yılları arasında Enerji Verimli Elektrikli Ev Aletlerinin Piyasa Dönüşüm Projesi’nde (UNDP/GEF), 2010-2017 yıllarında Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’nde (UNIDO-UNDP/GEF),Türkiye’de Enerji Verimliliği İzleme ve Değerlendirme Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi’nde (ETKB/YEGM ve Hollanda Enerji Ajansı) 2011-2013 yılları arasında görev almıştır. Ayrıca devam eden projeleri arasında, 2014-2018 süreleri arası KOBİ’lerde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (ETKB, Word Bank), 2017-2019 yılları arası sürecek olan Enerji Verimli ve Düşük Karbon Salımlı Bölgesel Isıtma ve Soğutma Projesi (ETKB/YEGM ve Danimarka Enerji Ajansı) , Üçüncü Ülke Enerji Yönetimi Eğitim Programı 2002 den beri ( JICA, TICA ) yer almaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ilk Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planının geliştirilmesi çalışmalarında bina uzmanı olarak görev almıştır ve Dünya Enerji Konseyi, Türk Milli Komitesi Üyeliği’ne sahiptir.