Header Image

PROF. DR. ALİ FUAT AYDIN

REKTÖR YARDIMCISI, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ne bağlı Çevre Mühendisliği Bölümü’nde; lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarına ise 2004-2005 yılları arasında Newcastle Üniversitesi’nde devam etti. Başlıca araştırma konuları; endüstriyel atık suların havasız ve havalı arıtımı, deniz deşarj sistemleri, su temini ve atık suların uzaklaştırılması, çevresel altyapı ve yönetiminde coğrafi bilgi sistemi uygulamaları ve çevresel etki değerlendirmesidir. İstanbul Teknik Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.