Header Image

SANTHOSH KODUKULA

Proje Koordinatörü, Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy

LIVEABLE CITIES, USEABLE MOBILITY [PDF]

Santhosh Kodukula (Sunny) , yüksek lisansını Thailand Mahidol Universitesinde, Ulaşım Planlaması ve Yönetimine yoğunlaşarak, Şehir ve Bölge Planlama alanında uzmanlaştığı Endüstriyel Ekoloji ve Çevre Yönetimi bölümünde tamamlamıştır.

Sunny, günümüzde, İklim, Çevre, Enerji için Wuppertal Enstitüsünde Hareketlilik ve Uluslararası Ortaklık araştırma bölümünde çalışmaktadır. Avrupa Komisyonunu ve çeşitli ulusal hükümetleri dahil eden, uluslararası düzeyde kentsel hareketlilik üzerine olan projeleri koordine etmektedir.

Wuppertal Enstitüsünden önce, Sunny ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel hükümet)de Küresel Koordinatör ve Eko Hareketlilik Programı Yöneticisiydi. ICLEIdeki görevi boyunca, şehirlere sürdürülebilir kentsel hareketlilik politikaları, planlama ve uygulama üzerine teknik yardım sağlamıştır. Ayrıca şehirden şehire değişimlere ve kolaylaştırılmış bilgi transferine önderlik etmiştir.

Sunny, ayrıca Asya ve Pasifikte sürdürülebilir hareketliliklerinin uygulanmasını teşvik eden, yerel ve ulusal hükümetlere teknik yardım sağlayan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi (SUTP)nde, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ile çalışmıştır.

Sunny, birçok gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve ulaşım odaklı politika belirleyiciler, şehir plancıları ve ulaşım plancıları üzerine yapılan 80den fazla eğitim kurslarının tasarımına ve teslimine dahil olmuştur.

Başlıca araştırma ilgileri kamu alanı modellemesi, erişilebilir kentsel tasarım, yayalar ve bisiklet sürücüleri için planlama, ulaşım ve yaşanabilirlik üzerinedir. Sunny, birçok yayınlanmış akademik bildiri ve raporlara ve gazetelere katkı sağlamıştır.

Uzmanlık alanları, aktif hareketlilik politikası ve planı için planlama; hızlı otobüs (BRT) planlaması, gözlem ve gelişim; ulaşım talep yönetimi (TDM) politikası ve planması; kamusal alanları gelişimi ve politika önerileri; sürdürülebilir kentsel gelişme.