Header Image

VOLKAN RECAİ ÇETİN

ULAŞTIRMA, ENERJİ VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANI, CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Traffic Safety in 11th Development Plan Studies: Where we are; Policies and Targets [PDF]

Volkan Recai ÇETİN Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanıdır. İnşaat mühendisliği lisans eğitiminden sonra özel sektörde proje mühendisi olarak iş hayatına başlayan ÇETİN, Kalkınma Bakanlığı’nda (öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı) Planlama Uzmanı olarak görev yapmış ve ulaştırma altyapısı ve politikaları ile ilgilenmiştir. Kamu yatırımları, karayolu ulaştırması, yol güvenliği, lojistik alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. University College London Centre for Transport Studies’de ulaştırma ekonomisi, finansmanı ve kamu-özel işbirliği konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Cornell Üniversitesi’nden Türkiye’de kamu yatırım stoğunun büyümeye etkisini incelediği tezi ile MPA derecesini alan ÇETİN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kamu ekonomisi alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.